Karakteristike emocionalno jakih ljudi

Kada se kaže da je neko jak prva asocijacija je na fizičku snagu. Sinonimi koji idu uz jak su : snažan, čvrst i sl. Sa druge strane stoje reči kao što su slab, mekan, nežan. Ako si neko ko dugo…

Read More